8 марта 2024 г. Весна в ритме Латина в ресторане CHRISTIAN